Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności szkoły jest:

  • działalność dydaktyczna (edukacyjna) określona przez szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły,
  • działalność wychowawcza określana przez program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy treści o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Program wychowawczo-profilaktyczny jest opracowywany w każdym roku szkolnym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
  • działalność opiekuńcza, która jest zespołem obowiązków z zakresu opieki, związanych z zaspokajaniem potrzeb uczniów, a także tworzeniem warunków umożliwiających mu wszechstronny rozwój.
Wytworzył:
Udostępnił:
Fudala Jolanta
(2021-05-12 15:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Fudala Jolanta
(2021-05-12 15:05:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki