Statut prawny

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 10.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe D.U. 2017 poz. 59

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059

Statuty ZSO:

Statut Szkoły Podstawowej nr 1

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Z. Sajny

Kształcenie na odległość ZSO

 

Wytworzył:
(2018-12-02)
Udostępnił:
Fudala Jolanta
(2018-12-02 19:09:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Fudala Jolanta
(2022-03-31 14:00:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki