Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwariisiedzibą w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 16. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: sekretariat@zsogorakalwaria.pl; pod numerem telefonu 227271229; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi orazzgodzie z wymogami prawa.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje teren wewnątrz budynku oraz teren wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Fudala Jolanta
(2021-05-20 15:37:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Fudala Jolanta
(2021-05-20 15:37:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki