Klauzula informacyjna dotycząca uczniów i ich rodziców

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c), d), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii siedzibą w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 16.
  • W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: sekretariat@zsogorakalwaria.pl; pod numerem telefonu 227271229; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. Możesz również skontaktować się  z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: agnieszka.fabisiak@zsogorakalwaria.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949,i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i jej rozporządzenie wykonawcze.
  • Dane osobowe będą przechowywane iw okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Przekazanie nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie II.
  • Informujemy, że w trakcie przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane
Wytworzył:
Udostępnił:
Fudala Jolanta
(2021-05-20 15:32:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Fudala Jolanta
(2022-12-02 11:57:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki